Cliëntenraad: meedenken over de zorg

Doel van de cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.

Wat doet de cliëntenraad?


De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan Apotheek Nijverdal.
Onderwerpen van advies kunnen onder andere zijn:

  • de soort zorg die geboden wordt,
  • de kwaliteit van de zorg en van de organisatie,
  • voorstellen over eventuele wijzigingen in de organisatie.

De adviezen hebben altijd te maken met de belangen van de  cliënten.

Hoe is de cliëntenraad georganiseerd?

De cliëntenraad van Apotheek Nijverdal bestaat uit maximaal 5 leden.
Er is eenmaal per jaar een overleg.

Informatie over/onderwerpen voor cliëntenraad.

Wilt u meer informatie, een onderwerp aandragen, of wilt u zitting nemen in de raad, dan kunt u contact opnemen met Apotheek Nijverdal. Dit kan via onze contactgegevens op onze homepage.