Over ons

Visie

In apotheek Nijverdal wordt gekozen voor een aanpak die klantvriendelijkheid voorop stelt. Daarbij wordt een persoonlijke en vriendelijke benadering van de cliënt nagestreefd, tevens wordt ernaar gestreefd de kwaliteit van de producten en diensten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Er wordt expliciet naar gestreefd wachttijden aan de balie zoveel mogelijk te bekorten. De privacy van de cliënten worden optimaal gewaarborgd.

Om optimale kwaliteit van producten en diensten te waarborgen wordt onder andere gezorgd voor voldoende bezetting van assistentes, voldoende opleiding en nascholing van de assistentes en een goed functionerend kwaliteitssysteem. Er worden intensieve contacten onderhouden met andere dienstverleners in het belang van de cliënt.